Gå til hoved indhold

Viden og data

Her indgår dataindsamling af tal om butikker, ansatte og omsætning, undersøgelse af forbrugernes oplevelser af bydelscentrene samt registrering, visende fordeling af butikstyper i bydelscentrene.

Viden og data

Den generelle viden om detailhandelen samt Gentoftes specifikke udfordringer og potentialer inden for by- og butikslivet er i 2018 blevet undersøgt.

Detailhandelsundersøgelserne omfatter en spørgeundersøgelse omfattende 900 borgere, en indsamling af data om detailhandelen samt en registrering af butikstyper.

Danmarks Statistiks dataindsamling af tal om butikker, ansatte og omsætning viser bl.a:

 • At det går generelt ganske godt med aktivitetsniveauet – men ikke for alle udvalgsvarebutikker
 • At der er en relativ markant stigning inden for kategorien bespisning
 • At der er en ganske konstant forekomst af dagligvarebutikker og supermarkeder
 • At der er et relativ markant fald i udvalgsvarebutikker inden for kategorien beklædning
 • At der er et lille fald i udvalgsvarebutikker inden for kategorien øvrige udvalgsvarebutikker.

Læs Danmarks Statistiks dataindsamling af tal om butikker, ansatte og omsætning

Megafons spørgeundersøgelse af 900 forbrugernes oplevelser af bydelscentrene viser bl.a:

 • At den decentrale struktur med nærhed til butikker er vigtig
 • At der generelt er stor tilfredshed med både indkøbsmuligheder og byliv
 • At der er et ønske om flere butikker og større udvalg
 • At ældre er meget tilfredse med det lokale butiksliv
 • At fællesskab og aktiviteter betyder mindre end indkøbsmuligheder. Det er dog vigtigt for godt halvdelen af de adspurgte
 • At når der anvendes et alternativ til sit lokale bydelscenter, så har nærhed og tilgængelighed betydning.

Læs Megafons spørgeundersøgelse af 900 forbrugernes oplevelser af bydelscentrene

Gentofte Kommunes registrering viser bl.a. den samlede fordeling af butikstyper i bydelscentrene:

 • 2 % Dagligvarebutik - Supermarked (kiosk, købmand, discount)
 • 15 % Dagligvarebutik - Specialbutik (slagter, bager, fisk, grønt, tobak, apotek)
 • 13 % Udvalgsvarebutik - Beklædning (tøj, sko)
 • 30 % Udvalgsvarebutik - Øvrig (isenkram, tæpper, musik, sport, personlig pleje, guld/sølv, bøger)
 • 11 % Servicebutik - Bespisning (caféer, restaurationer, hoteller)
 • 20 % Servicebutik – Øv. publ. service (ejendomsmægler, biludlejning, rejsebureau, fritidsaktiviteter)
 • 3 % Liberalt erhverv (dyrlæger, advokat, arkitekt, revisor)
 • 4 % Tom butik / under ombygning.

Læs Gentofte Kommunes registrering som bl.a. viser den samlede fordeling af butikstyper i bydelscentrene