Gå til hoved indhold

Idékatalog

Idéerne er tænkt som inspiration til forskellige aktører i deres arbejde med at realisere tiltagene under strategiens fire fokusområder.

Idékatalog

Idékatalog

Der er udarbejdet et idékatalog med en række forslag til konkrete initiativer og aktiviteter, der kan medvirke til at realisere strategien.

Ideerne er fremkommet i forbindelse med udarbejdelsen af strategien. Et opgaveudvalg har forestået dette arbejde og har i den forbindelse afholdt temamøder, konference, interviews og lignende. Ideerne er udtalelser og inspiration fra de enkelte deltagere og er således ikke udtryk for en samlet prioritering eller beslutning af initiativerne og aktiviteterne.

Idékataloget er en bruttoliste, der er tænkt som inspiration til de forskellige aktører – butiksdrivende, café- og restaurationsindehavere, borgere, ejendomsejere, foreninger, kulturlivet og kommunen – i deres arbejde med både sammen og hver for sig at realisere de tiltag, der er nævnt under strategiens fire fokusområder.

Butiksliv - stort udvalg og god service

 • De små specialbutikker skal være et brand for kommunen.
 • Giv plads til de skæve butikker, hvor man f.eks. kan få brændt keramik. Det giver miljø.
 • Lav lempeligere regler for opstilling af foodtrucks og lignende.
 • Se på muligheden for at etablere flere Streetfood-steder.
 • Overvej muligheden for at etablere torvehaller.
 • Etabler inkubationsmiljøer for nye (små) butikker.
 • Butikkerne skal levere høj service og matche netpriser ved at give service efter købet.
 • Kombiner de fysiske specialbutikker med webbutik.
 • Brug nethandelsprincip – se varen i butikken og få den tilsendt.
 • Lav en app med "Gentofte-totaloplevelser" med sociale oplevelser, arrangementer o.lign., rabatordninger, betalingsordninger, nyhedsbreve, invitationer mv.
 • Lav en Facebookgruppe i bydelscentrene.
 • Skab enhed gennem et ”centerkort” med bonus, rabatter og kreditmulighed.
 • De butiksdrivende kan besøge hinandens butikker for at udvikle den fælles forståelse og samarbejdet samt lade sig inspirere.
 • Yd hjælp ved overdragelse til nye butiksdrivende. F.eks. i forhold til huslejeniveauet.
 • Giv mulighed for førstegangslejere til midlertidigt at bruge tomme lejemål.
 • Lav deleøkonomi på fx popcorn og slush-ice, så maskinerne kan bruges flere steder.
 • Genopliv Gentoftemessen.
 • Åbn Vangede Bygade ud til Vangedevej, så der kommer større kundeflow og gennemstrømning.
 • Tilbyd en mulighed for at blive hentet på sin bopæl og kørt til butikken.
 • "Slå hul i væggen” mellem butikker for at dele medarbejdere. Det give mere by- og handelsliv.
 • Giv mulighed for større butikker end nu, så der bliver en mere varieret butikssammensætning.
 • Vær mere aktiv med at tiltrække de butikker, der savnes i bydelscentrene.
 • Udvid bydelscentrene i enderne, således at der kan indpasses supermarkeder.
 • Reducer parkeringskravet for supermarkeder, så de kan lokalisere sig i bydelscentrene.

Byliv - de gode oplevelser og mødesteder

 • Træk butikslivet ud i gaden for at skabe liv i gaden.
 • Udform facaderne på supermarkeder som klatrevægge eller andre bylivsattraktioner.
 • Aktiver døde facader med installationer, skærme eller lignende.
 • Aktiver private arealer i samspil med det offentlige byrum for at udvide friarealerne.
 • Sæt flere bænke på attraktive placeringer til ophold.
 • Overdæk bydelscentrene, så der er læ i dårligt vejr.
 • Sæt varmekanoner op på pladser, så udesæsonen forlænges markant.
 • Lav lempeligere alkoholbevilling, så der f.eks. kan komme flere sportsbarer og vinbarer.
 • Igangsæt en kampagne "Gå ud og oplev byen". Det fremmer by- og kulturlivet, forbruget og detailhandelen.
 • Sats på cykelløb, juletræshandel, græskardage, Kultur- og Festdage o.lign. Det giver hygge og liv.
 • "Gentofte-mesterskaber" inden for mange områder kunne arrangeres til at foregå i bydelscentrene.
 • Lav arrangementer med storskærm, f.eks. i forbindelse med fodboldkampe og andre store sportsbegivenheder.
 • Luk strøggaden for biltrafik, f.eks. en lørdag, og få en oplevelse af gågade.

Identitet - det lokale tilhørsforhold

 • Det enkelte bydelscenter kan designe sin egen identitet. Eksempelvis kan ensartet byinventar understøtte identitet.
 • Få professionelle til at komme med gode råd om forbedring af profil i de enkelte bydelscentre.
 • Lad kommunen holde møde med de forskellige bydelscentre med henblik på at aftale, hvordan gade- og inventarvedligeholdelse og -fornyelse kommer til at understrege den enkelte bydels profil/identitet.
 • Lav et AOG ”Alt om Gentofte” med kåring af bedste brunch, abonnér på nyhedsbreve el. lign.
 • Gør Gentofte attraktiv for turister, der gerne vil kombinere kulturbesøg med shopping.
 • Lav små oplevelsesture om arkitektur og kulturhistoriske steder.
 • Udpeg en ”Marguerit-rute” mellem bydelscentre, der leder kunder forbi seværdigheder og butiksstrøg.
 • Find på slogans for events og navne på bydelscentrene, der vækker opmærksomhed.

Samarbejde - den fælles forståelse

 • Ansæt en bycenterkoordinator, der kan være katalysator og motivator for indsatser i bydelscentrene.
 • Lad Handelsstandsforeningen koordinere en indsats på tværs af bydelscentrene og dele de gode erfaringer.
 • Lad Handelsstandsforeningen lave et fællesskab om udarbejdelse af et program med begivenheder og aktiviteter over året.
 • Igangsæt et netværk med ressourcer og kompetencer fra kommunen.
 • Lav et samarbejde mellem erhvervsliv, kommune og fagforeninger med henblik på at fremme det lokale tilhørsforhold og derved øge omsætningen og beskæftigelsen inden for Gentoftes butiksliv. Se f.eks. www.horsensalliancen.dk.
 • Opstart en digital platform til deling af idéer og netværk for samarbejde med hjælp fra IT-kyndige.
 • Lav et fællesskab om udbringning af varer.
 • Se på om der kan samarbejdes om fælles åbningstider.
 • Skab et "Vi-hjælper-hinanden-netværk" blandt de erhvervsdrivende.
 • Skab et datagrundlag om detailhandelens omsætning og dens betydning for Gentofte som kommune.
 • Bidrag til oplysning om huslejeniveauer, idet det kan hjælpe til at forhindre, at huslejer sættes meget højt.
 • Brug kreative mennesker til at få liv i de døde facader.
 • Skab et samarbejde med lokalhistorisk forening.
 • Få foreningerne til at være mere på banen med f.eks. juletræssalg, events, inddrage eksterne aktører.
 • Lad Kultur- og Festdage fortsætte, men stræk dem over flere weekender og lad dem skifte mellem bydelscentrene.
 • Tænk erhverv ind i samarbejdet og lav store firmaarrangementer.
 • Lav en fredagsbar for de erhvervsdrivende.

Tilgængelighed og trafik

 • Placer elstandere til biler i bydelscentrene.
 • Lav dedikerede pladser til delebiler og elbiler.
 • Etabler en gratis shuttlebus, der både kan transportere de handlende fra p-pladser i enderne og transportere dem mellem bydelene.
 • Etabler bycykler, der placeres i bydelscentrene.
 • Nedlæg cykelstier og lav bilparkering.
 • Indsæt p-vagter i bydelscentrene, så der ikke forekommer langtidsparkering og ulovlig parkering.
 • Lav en "Vis hensyn-kampagne" for overholdelse af parkeringsnormer, og lad p-afgiften gå til detailhandlen.
 • Samarbejd med erhvervsvirksomheder om at byde på gratis parkering i weekender.
 • Giv ikke tilladelse til at bruge parkeringspladser til opstilling af containere ved f.eks. anlægsarbejder.
 • Tæl p-pladserne i bydelscentrene og brug tallene til at reklamere om hvor mange der er og fortæl, hvor de er.