Gå til hoved indhold

Samarbejde – den fælles forståelse

Gennem samarbejde kan det overordnede mål om at sikre og udvikle detailhandelen i Gentofte nås.

Strategiske tiltag

Der skal skabes nye fællesskaber, hvor forskellige aktører kan bidrage til at udvikle et aktivt og attraktivt by- og handelsliv

Detailhandelen i Gentofte er i konkurrence med detailhandelen i nabokommunerne og med nethandel. Den enkelte butiksdrivende kan gøre sit til at stå sig godt i den konkurrence. Men der er et stort og vigtigt potentiale i at udvikle samarbejdet mellem de butiksdrivende i det enkelte bydelscenter og bydelscentrene imellem.

Det er vigtigt at skabe nye samarbejder med andre aktører i bydelscentrene. Både butiksdrivende, café- og restaurationsindehavere, borgere, ejendomsejere, foreninger, kulturlivet og kommunen kan bidrage til udvikling af bydelscentrene.

De forskellige aktører kan bidrage med hver sit, men sammen kan de også finde innovative måder at skabe og udvikle by- og butikslivet på.

Opgaven skal løftes i fællesskab, for at det strategiske sigte bliver indfriet.

Samarbejde om tilbud og aktiviteter skal styrke bydelscentrene

Der er et potentiale i at samarbejde i det enkelte bydelscenter såvel som mellem bydelscentrene om tilbud, aktiviteter og events, f.eks. Kultur- og Festdage o.lign. Det giver synergi og kan skabe øget tiltrækning.

Samarbejdet kan også bestå i en deling af faciliteter, indkøb, markedsføring og udlån af materiel.

Gennem dialog og koordinering bliver den samlede effekt for detailhandelen og bylivet i Gentofte størst.