Gå til hoved indhold

Identitet – det lokale tilhørsforhold

Bydelscentrene skal udvikles med fokus på deres lokale kultur og identitet. Målrettede tilbud bør styrke den lokale identitet.

Strategiske tiltag

Bydelscentrenes identitet skal udvikles

Kommunens detailhandelsstruktur og bydelscentrenes identitet er knyttet til handelsstrøgenes opståen omkring kulturhistoriske vejforløb, hvor der har været en stor koncentration af trafik og mennesker. Kulturarven og andre særegne træk udgør et potentiale for at adskille sig fra andre indkøbssteder og skal indgå, når der arbejdes med at udvikle bydelscentrene.

Tilbud og aktiviteter skal understøtte det enkelte bydelscenters identitet

Den lokale identitet og tilhørsforholdet kan understøttes ved at målrette tilbud til bydelscentrets kunder og bydelens beboere og ved at afholde events som kultur- og festdage, sportsarrangementer, loppemarkeder, sæsonrelaterede markeringer og meget andet.

Det er et lokalt ansvar, at det enkelte bydelscenters identitet udvikles

Det enkelte bydelscenter er det naturlige mødested for mennesker, der bevæger sig rundt i bydelen. Enten som beboer, ansat på en arbejdsplads, besøgende til stedets udbud af kulturtilbud eller publikumsorienteret service, butiksdrivende eller som handlende forbruger. Alle har en fælles interesse i og dermed også et ansvar for, at bydelscentrets særlige identitet defineres og benyttes som tiltrækningskraft.