Gå til hoved indhold

Byliv – de gode oplevelser og mødesteder

Bydelscentrene skal være levende mødesteder med butikker, cafeer, kulturliv og ophold på strøg og pladser.

Strategiske tiltag

Der skal være mulighed for både indkøb og oplevelser i de enkelte bydelscentre

Byliv er vigtigt – også for detailhandelen.

Bydelscentrene skal fortsat udvikles til at være levende lokale mødesteder, hvor strøggader og pladser danner rammer om mange forskellige aktiviteter. Kunder til butikkerne skal opleve, at det at handle på strøggaderne også hænger sammen med gode oplevelser af livet i byen.

Der skal være et tilstrækkeligt udvalg af restauranter, cafeer, take-aways, kulturtilbud, ligesom der skal være privat og offentlig service som frisører, klinikker og lignende for at skabe et aktivt byliv.

Brug af udearealer skal omfatte kultur, udeservering, handel mv.

Der skal fortsat være fokus på at arrangere kultur- og festdage, gadefester og flere events, der trækker besøgende til bydelscentrene. Der kan også tænkes i nye typer af events som f.eks. motionsløb, foreningsaktiviteter og fællesspisning.

De unge, sportsklubberne og kulturen skal engageres for at skabe liv i gadebilledet.

Ved planlægning af aktiviteter skal der også tages hensyn til beboerne.

Byrum skal indrettes til ophold, så man kan mødes

Ved indretningen af gaderummet - placering af gadeinventar, opstilling af bænke osv. - skal der være fokus på at gøre det attraktivt og tilgængeligt for de besøgende at opholde sig i bydelscentrene.

Æstetik og bymiljø skal prioriteres, når bydelscentrene ændres eller udvikles

Det er væsentligt, at bydelscentrene fremtræder indbydende, ordentlige og med høj byrumskvalitet. Det gælder f.eks. når der etableres inventar i byen, opsættes skilte og indrettes butiksfacader. Butiksfacader mod gaden skal gøres levende og attraktive, så de kan bidrage til byens liv.

Der skal tilstræbes god tilgængelighed, fremkommelighed og trafiksikkerhed for alle

Fremkommelighed for alle typer trafikanter (gående, cyklende, bilister og personer med funktionsnedsættelse) er sammen med god mulighed for parkering af biler og cykler vigtige parametre for, at bylivet er velfungerende i bydelscentrene.

Der skal bl.a. være fokus på sikkerheden for personer, der færdes på torve, pladser, fortove, veje og cykelstier. Det gælder også, når der afholdes arrangementer.